Hãy chat với chúng tôi _
     viettinhhoa.jsc@gmail.com
     +84 989531152

Công ty Cổ phần Kết nối Y tế (thuoc.net)


 

Công việc: Thực hiện lập bộ Quy chế Chính sách Nhân sự chuẩn tại công ty, với các chế độ đãi ngộ phù hợp, Tư vấn cho Công ty về những quy định chính sách nhân sự phù hợp với nội quy công ty và pháp luật.

Hiện trạng: Các chế độ tại công ty thực hiện rất manh mún và theo sự vụ. Dẫn đến tình trạng nhân viên cảm thấy làm việc tại công ty không có hấp dẫn. Mặt khác, công ty có nhiều chi nhánh, mà việc luân chuyển nhân viên tại các chi nhánh lại luôn xảy ra, dẫn đến các chi nhánh luôn so bì với nhau.  Mặt khác, công ty không có bộ phận nhân sự chuẩn, không nắm rõ các quy định của Luật pháp và thị trường => Mỗi lần đến các dịp cần áp dụng chính sách ( lễ, tết,…) họp hành giữa các chi nhánh về việc chế độ luôn căng thẳng và không đồng nhất, nhân viên cũng cảm thấy làm việc tại môi trường công ty không hấp dẫn.

Kết quả Việt Tinh Hoa mang lại: lập bộ Quy chế Chính sách Nhân sự chuẩn tại công ty, hệ thống các chế độ đãi ngộ toàn bộ hệ thống công ty, tư vấn thêm cho CEO các quy định của luật pháp mà cũng phù hợp các quy định nội bộ  công ty đang có cũng có thể áp dụng thêm với NLĐ. Nhân viên cảm thấy happy hơn với môi trường làm việc, BLĐ công ty dễ dàng hơn trong việc thực hiện các chính sách với nhân viên để tập trung vào hoạt động kinh doanh với khách hàng tại các hệ thống chi nhánh phòng khám. 


Việt Tinh Hoa TV

Blog quản trị nhân sự

Blog quản trị nhân sự