Hãy chat với chúng tôi _
     viettinhhoa.jsc@gmail.com
     +84 989531152

Công ty Cổ phần xây dựng Nhật Minh Quang


 

Công việc: Đánh giá bộ phận Nhân sự theo đúng tiêu chí mới nhằm đảm bảo nguồn lực để triển khai kế hoạch hành động chiến lược đúng theo tầm nhìn của CEO

Hiện trạng:  Công ty càng phát triển thêm nhiều chi nhánh, vai trò của bộ phận Nhân sự ngày càng quan trọng, nhưng với đội ngũ cũ lại rất bối rối trong việc kiểm soát chất lượng nhân sự tại các chi nhánh, kết quả hoạt động không với rất nhiều lý do

Kết quả Việt Tinh Hoa: bộ phận Nhân sự nắm rõ được các mục tiêu hoạt động của bộ phận theo mô hình đãi ngộ 3P (vị trí công việc, năng lực, đóng góp) Nắm được phương pháp Xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực kết nối chặt chẽ với việc thực thi kế hoạch chiến lược để áp dụng vào thực tiễn cụ thể.


Việt Tinh Hoa TV

Blog quản trị nhân sự

Blog quản trị nhân sự