Hãy chat với chúng tôi _
     viettinhhoa.jsc@gmail.com
     +84 989531152

Công ty CP Đầu tư – Xây dựng và Phát triển Nam Việt


 

Công việc: Cần nâng cấp quản lý nhân sự trong hoạt động điều hành tại các dự án xây dựng riêng lẻ rải rác của công ty các nhưng đồng thời giảm khối lượng công việc hàng ngày của nhóm quản lý tập trung tại headoffice

Hiện trạng: Các dự án rải rác các nơi nên rất khó kiểm soát hoạt động nhân sự ( số lượng người, công, lương, chế độ, định mức lao động) mặt khác, các quản lý tại các công trường điều hành theo dấu ấn cá nhân hóa nên tại head office khó kiểm soát.

Kết quả Việt Tinh Hoa mang lại:  Áp dung phương án toàn diện với cam kết chỉ số KPI cụ thể, gắn liền với giá trị cốt lõi của công ty. Bộ phận head office có thể dễ dàng kiểm soát, mặt khác, các quản lý tại các dự án công trường cũng đã thống nhất trong các tiêu chí quản lý theo đúng định hướng chung của công ty.


Việt Tinh Hoa TV

Blog quản trị nhân sự

Blog quản trị nhân sự