Hãy chat với chúng tôi _
     viettinhhoa.jsc@gmail.com
     +84 989531152

Sách “Xác định giá trị công việc và Thiết lập bảng lương doanh nghiệp”


Hiện nay có nhiều công ty tư vấn nổi tiếng cung cấp phương pháp đánh giá và cấu trúc giá trị công việc cơ bản giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc thiết kế ứng dụng vào bối cảnh của mình. Tuy nhiên, quan trọng hơn hết là người thực hành phải hiểu được bản chất của “Đánh giá giá trị công việc” là gì? Và lựa chọn cho mình cách tiếp cận và phương pháp đánh giá phù hợp.


Việt Tinh Hoa TV

Blog quản trị nhân sự

Blog quản trị nhân sự