Hãy chat với chúng tôi _
     viettinhhoa.jsc@gmail.com
     +84 989531152

Tư vấn chiến lược nhân sự


Nếu Doanh nghiệp muốn:
- Chức danh, công việc, chính sách, quy định, quy trình được chuẩn hóa và phù hợp đúng với giá trị cốt lõi, văn hóa riêng và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.
 - Làm thế nào để tạo động lực cho nhân viên, phòng ngừa tranh chấp, hạn chế khiếu nại trong công việc nhưng vẫn đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng mức đãi ngộ. 
 Hiểu được điều đó, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ được thiết kế riêng và áp dụng thực tiễn luôn cho từng doanh nghiệp, với các sản phẩm sau:
-  Nội quy Lao động, Thỏa ước Lao động tập thể;
- Cơ cấu tổ chức; hệ thống chức danh/cấp bậc.
- Hệ thống lương, thưởng, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và trách nhiệm vật chất;
- Hệ thống mô tả công việc;
- Quy trình Tuyển dụng, đào tạo, quản lý lương và chế độ phúc lợi ;
- Quan hệ Lao động;
- Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và kỹ năng xử lý các vấn đề Quan hệ Lao động liên quan;
- Hệ thống mẫu biểu nhân sự;
- Các văn bản, quy định, cơ chế quản lý và chính sách nhân sự khác theo nhu cầu của Doanh nghiệp
- Tư vấn các giải pháp chiến lược về nhân sự.
- Tư vấn Pháp luật Lao động.

 

 

 


Việt Tinh Hoa TV

Blog quản trị nhân sự

Blog quản trị nhân sự