Hãy chat với chúng tôi _
     viettinhhoa.jsc@gmail.com
     +84 989531152

Tư vấn giải pháp quản trị nguồn nhân lực


Nếu  Doanh nghiệp muốn:

- giảm bớt chi phí và hiệu quả hóa các hoạt động quản lý,

- tối đa hóa năng suất lao động và sự tuân thủ của nhân viên tại công ty.

Việt Tinh Hoa sẽ giúp Khách hàng có một hệ thống quản lý nhân lực hiệu quả theo PHƯƠNG THỨC MAY ĐO để phù hợp nhất với quy mô và đặc thù tính chất riêng của Khách hàng, với các sản phẩm gồm:

- Tư vấn Quy hoạch, bố trí sắp xếp nhân sự

- Phương pháp Quản lý định biên và chi phí nhân sự

- Thiết kế và thực hiện  hệ thống Đánh giá năng lực.

- Tư vấn chính sách khen thưởng, kỷ luật tại doanh nghiệp

- Các thủ tục quản trị nhân lực khác theo nhu cầu của doanh nghiệp.

 

 

 

 

 


Việt Tinh Hoa TV

Blog quản trị nhân sự

Blog quản trị nhân sự